SERVEI «MANITAS»

El Servei MANITAS no és un servei de reformes de la llar, sinó de petites reparacions i bricolatge.
Cal considerar també que tot el que necessiti el manetes per realitzar el seu treball ha de ser proveït pel client, com cables, silicones, cargols, etc.

  • Col·locació de cortines, estenedors, quadres ..
  •  Arranjament de persianes (sense mecanisme i no ocultes) o cintes
  • Instal·lació o canvi de tiradors, picaportes, pestells i frontisses …
  • Muntatge de mobles, col·locació o canvi de bombetes, lampares o aplics que no necessitin instal·lació o modificació de cablejat …
  • Col·locació o substitució d’aixetes, segellats amb silicona …

Busques un PROFESSIONAL de qualitat i assequible per al teu proper projecte?